Waar de eerste publicatie Onder woorden brengen zich richtte op de ontwikkeling van een Nederlands jargon om het gesprek over inclusiviteit aan te gaan, de tweede publicatie Bezoekersreis of reisorganisatie de mogelijkheden onderzoekt om een organisatiebrede aanpak voor inclusie en toegankelijkheid te ontwikkelen, focust Nynke Feenstra zich in de derde en laatste STUDIO i-publicatie uit deze reeks op de bijdrage van kunstenaars met een beperking aan de ontwikkeling naar een toegankelijk museum. De vraag die centraal staat in deze publicatie luidt dan ook: Op welke wijze draagt het werk van kunstenaars met een beperking bij aan de representatie van mensen met een beperking in het museum en hoe vergroot dit de toegankelijkheid van het museum? Het onderzoeken van deze bijdrage heeft als doel de term ‘toegankelijkheid’ inhoudelijk te verdiepen en tegelijkertijd voor musea inzichtelijk te maken welke (vervolg)stappen ze kunnen zetten op weg naar een toegankelijk en representatief museum.