STUDIO i wil inspireren, informeren en verbinden

STUDIO i is een gezamenlijk project van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven, vóór de hele sector. Ons doel is een meer inclusieve cultuursector. Het project liep van 2017 tot en met 2020 en is inmiddels afgesloten.

Waarom inclusie?

In een inclusieve omgeving voelt iedereen zich erkend en herkend. Maar in de maatschappij zien we vaak dezelfde types terug. Een ingebeelde ‘norm’ wordt veel herhaald: kijk maar naar de mensen in advertenties. Deze hebben meestal eenzelfde uiterlijk, dezelfde culturele en sociale achtergrond. Ze hebben geen beperkingen en geen financiële problemen. 

Maar in Nederland bestaan zoveel mensen die afwijken van die zogenaamde ‘norm’. Vanwege hun beperking, hun seksuele geaardheid, hun culturele achtergrond, hun financiële situatie, hun familiesamenstelling en ga zo maar door. 

Herkennen deze mensen zich in het personeel, publiek en programma-aanbod van jouw instelling? En het publiek van de toekomst? Hoe future proof is een exclusief theater of museum, wanneer we trends als vergrijzing en globalisering meewegen? 

Bekijk voor de inclusieve basics ook onze animatie.

Bezoeker tentoonstelling STedelijk Museum Amsterdam

Inclusie is een proces

Het proces richting een meer inclusieve cultuursector is allang begonnen. Veel culturele instellingen zijn projecten gestart of hebben programma’s gemaakt waarbij ze nieuwe doelgroepen aanspraken, vaak samen met die gemeenschappen. Zo’n inclusief project kan werken als een vliegwiel binnen je organisatie: door met doelgroepen samen te werken creëer je een meer open sfeer binnen de culturele instelling. 

Op deze site vind je inspirerende cases uit de sector – nationaal, internationaal en regionaal. 

Inclusie doe je niet alleen

Inclusie is niet ingewikkeld, maar alle begin is moeilijk. STUDIO i wil handvatten bieden bij het proces dat veel culturele instellingen aangaan, richting een meer inclusieve cultuursector. 

We gaan er hierbij niet vanuit zelf alle kennis in huis te hebben. Voor het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven geldt ook: inclusie is een proces waar we middenin zitten. Daarom werken we samen met de sector en met partners die specialistische kennis en ervaring hebben.

Bezoekers bekijken tentoonstelling Studio Drift, Stedelijk Museum Amsterdam

Een intersectionele benadering

Om mensen te bereiken zijn musea gewend geraakt om bezoekers in hokjes in te delen. Maar hier doen we ze onbewust mee tekort. Identiteit is namelijk gelaagder: elke persoon bestaat uit een verzameling van kruispunten. Je bent van alles tegelijk. Hoe kun je als museum hier rekening mee houden? In onze animatie over intersectionaliteit delen we enkele inzichten.

Bekijk wat STUDIO i doet

We zijn er sterk van overtuigd dat musea toegankelijk moeten zijn voor iedereen – ongeacht hun culturele en sociale achtergrond, gender of beperking. Daarom hebben we in de afgelopen jaren innovatieve programma’s ontwikkeld voor mensen voor wie een bezoek aan het museum niet vanzelfsprekend is.

 

Instructievideo voor het gebruik van de ReadSpeaker