Still uit de animatie van STUDIO i. Deze toont allerlei oop het oog verschillende mensen.

Aanbod

De trainingen uit het overzicht zijn ontwikkeld door partners van STUDIO i en richten zich, onder andere, op bezoekers met dementie, bezoekers met visuele beperkingen of op slechthorende en dove bezoekers. De trainingen creëren bewustzijn rondom de behoeften van deze doelgroepen en trainen medewerkers in bewezen methoden. 

Iris van Heesch (Stichting Onbeperkt Genieten) – training over het ontwikkelen van een prikkelarm aanbod
De basistraining Prikkelarm & Cultuur is speciaal voor culturele instellingen die aan de slag willen met prikkelarm aanbod. In een dagdeel (ca. 4 uur) komen in een interactieve sessie de volgende punten aan bod: 

  • Bewustwording: waarom is prikkelarm cultuuraanbod nodig?
  • Informatie over de doelgroep: voor wie is prikkelarm cultuuraanbod nodig?
  • Praktische handvatten voor communicatie rondom prikkelarm aanbod en de organisatie ervan.
  • Inspiratie om in jouw culturele instellingen met prikkelarm bezoek aan de slag te gaan.

Aan het einde van de training heb je meer inzicht in de doelgroep en waarom cultuuraanbod nu weinig tot niet toegankelijk is. Ook krijg je concrete tips en ideeën, waarmee je direct een start kunt maken om inclusiever te zijn voor de prikkelgevoelige bezoeker. 

Meer informatie
Website: www.onbeperkt-genieten.nl 
Telefoonnummer: 06 24536857
Emailadres: stichting[at]onbeperkt-genieten.nl 

 

Elvera van Leeuwen (Mikxs) – training over rondleidingen voor en ontvangst van bezoekers met een visuele beperking
Mikxs geeft trainingen om bewustwording te creëren rondom de beleving van kunst voor mensen met een visuele beperking. Centraal staat het ervaren, want door het te beleven gaat het leven. Daarnaast is er veel aandacht voor de manier waarop je kunst zichtbaar kan maken voor mensen met een visuele beperking. Met voorbeelden uit de praktijk en opdrachten waarbij iedereen zelf aan de slag gaat, wordt duidelijk wat jij als museum kan doen om ook mensen die blind of slechtziend zijn een warm welkom te geven. 

Mikxs maakt trainingen op maat. Samen met de opdrachtgever wordt bepaald welke onderdelen belangrijk zijn voor jouw team en wordt er gekeken naar hoe de kunst in het museum wordt gepresenteerd. Uitgangspunt bij elke training zijn de 5 B’s – Bewustwording, Betreedbaarheid, Bereikbaarheid, Bruikbaarheid en Bejegening. Na deze trainingen heb je verschillende handvatten om aan de slag te gaan zodat ook jouw museum een inclusief bezoek aan kan bieden.  

Meer informatie
Website: www.mikxs.nl / www.orenogentekort.nl   
Telefoonnummer: 06 15616136
Emailadres: info[at]mikxs.nl

 

Onvergetelijk Training door Anita Liemburg – rondleidingen voor en ontvangst van bezoekers met dementie en hun mantelzorgers
In onze vergrijzende samenleving komen steeds meer mensen die lijden aan een vorm van dementie. De Onvergetelijkmethode biedt deze groep en hun naasten de mogelijkheid om te (blijven) genieten van een museumbezoek onder begeleiding van getrainde rondleider. De Onvergetelijk training leert museummedewerkers/rondleiders hoe een rondleiding gegeven kan worden aan mensen met dementie en hun naasten.  

Er komen verschillende aspecten aan bod: achtergrond over dementie, de opbouw van de rondleiding en de rol van de gastheren/vrouwen en praktische uitvoering. Er bestaat ook de mogelijkheid om na verloop van tijd een opfristraining te doen. Daarnaast kan er op aanvraag een terugkomdag worden georganiseerd voor de musea, al dan niet uit dezelfde regio. 

Meer informatie
Website: www.muzeaalverhalen.com 
Telefoonnummer: 06 53626716 
Emailadres: info[at]muzeaalverhalen.com 

 

Wat Telt! – een toegankelijk en gastvrij museum voor doven en slechthorenden
In Nederland zijn er ruim 1,5 miljoen dove en slechthorende mensen voor wie veel organisaties, diensten of evenementen niet goed toegankelijk zijn. In 2016 is het ‘VN Verdrag inzake de Rechten van Personen met een Handicap’ geratificeerd in Nederland. In dit verdrag staat dat mensen met een beperking volledig en volwaardig mee moeten kunnen doen in de maatschappij. Dat betekent participeren in onderwijs, werk, kunst & cultuur, sport en nog veel meer. Op 13 oktober 2020 is de Nederlandse Gebarentaal erkend als officiële taal in Nederland door de Eerste Kamer. Dit betekent dat dove mensen het recht hebben om te communiceren in deze taal. 

Wat Telt! Geeft workshops aan musea om hen inzichten te bieden hoe een toegankelijk, inclusief en gastvrij museum voor doven en slechthorenden te zijn. De workshops zijn gericht op medewerkers educatie, marketing en communicatie als front office medewerkers. Naast informatie over de doelgroep worden in de workshops ook kennis, inzichten en tools gedeeld en krijgen deelnemers een mini-gebarenworkshop. Tijdens de workshops wordt er samengewerkt met deskundige dove professionals die alle ins and outs kennen van de doelgroep zodat je (veelgemaakte) fouten voorkomt.  

Meer informatie
Website: www.wattelt.org
Telefoonnummer: 06 43040 89
Emailadres: roos[at]wattelt.org

 

Spraakmakendtraining – rondleidingen voor bezoekers met afasie
Ieder mens gebruikt taal. Wanneer als gevolg van hersenletsel een of meerdere onderdelen van het taalspectrum niet meer goed functioneren noemt men dat afasie. Mijke Ulrich, ervaringsdeskundige/sociaal werker en Jenneke Lambert, kunsthistoricus, ontwikkelden samen voor deze doelgroep een rondleidingsmethodeSpraakmakend Van Abbe, om het hoofd te bieden aan het feit dat musea zich vaak richten op het verbaliseren van de (kunst-) ervaringen De focus ligt op een positieve, creatieve en inspirerende ervaring, door Mijke omschreven als ‘Open je hart’. De rondleidingen worden gecombineerd met een nabespreking en gezamenlijk kopje koffie of thee.   

De training bestaat uit een presentatie, waarin Mijke ingaat op wat afasie voor een impact heeft op het leven van mensen, waaronder die van haarzelf. Tijdens een rondleiding door de eigen instelling wordt deze bewustwording verder uitgebouwd en blinde vlekken blootgelegd. Vanuit deze inventarisatie wordt een interactieve rondleiding voor mensen met afasie opgesteld en gekoppeld aan de ambities die de instelling heeft. In samenwerking met een educatief medewerker (en eventueel andere medewerkers van het museum zoals een curator), geïnteresseerde rondleiders én een ervaringsdeskundige wordt een training opgezet. De brede betrokkenheid binnen de instelling en regionale samenwerking zorgt voor een duurzame ontwikkeling en de duo aanpak binnen de rondleiding van ervaringsdeskundige én historicus is gegarandeerd. 

Meer informatie
Emailadres: jenneke.lambert[at]gmail.com

 

Sarita Bajnath – Unconscious bias trainingen
Om inclusie te bewerkstelligen is het belangrijk om de gehele organisatie mee te krijgen. Sarita Bajnath verzorgt unconscious bias trainingen die zorgen voor inclusie en bewustzijn op een brede manier (intersectioneel) nl: etniciteit, gender, beperkingen, lhbt+, classe etc. Daarnaast gelooft ze in het individuele verhaal naast de systemen de er in de maatschappij zijn.

Vaak wordt ze gevraagd om trajecten te geven en soms eenmalig een training die dan bestaat uit een interactieve lezing waar cultuurverschillen op een luchtige manier worden duidelijk gemaakt naast een lezing over privileges, racisme, validisme, seksisme etc en goede voorbeelden hoe het wel goed kan. Naast deze lezing geeft ze de privilegewalk zodat het naast cognitief ook emotioneel meer blijft hangen.

Soms wordt racisme en/of discriminatie in de groep duidelijk naar voren gebracht na de training waardoor men er iets mee kan doen. Handvatten hoe het wel zou moeten, veel inspirerende rolmodellen, een boodschap van hoop naast persoonlijke interactie.

Meer informatie
Website: www.socratisch.nl
Emailadres: socratisch.nl[at]gmail.com

 

IZI Solutions – trainingen en advies om diversiteit en inclusie een integraal onderdeel van de bedrijfsvoering te maken
IZI Solutions is een sociaal innovatiebureau dat oplossingen biedt voor maatschappelijke vraagstukken. Dit doen zij door middel van bewustwording, organisatieadvies en beleidsbeïnvloeding.  

Thema’s waarin zij gespecialiseerd zijn: 

  • Diversiteit en inclusie 
  • Uitsluiting- en copingmechanismen 
  • Participatie en kansengelijkheid 
  • Sociale cohesie en maatschappelijke weerbaarheid 
  • Community building en organizing. 

Het is belangrijk dat het beleid, programma, projecten, activiteiten en de uitstraling van een organisatie goed aansluiten op de huidige en toekomstige realiteit en ontwikkelingen in een superdiverse en snel veranderende wereld. IZI biedt opdrachtgevers handvatten om D&I integraal een onderdeel van de bedrijfsvoering te maken. In hun aanpak betrekken zij management, staf, uitvoerende afdelingen en andere stakeholders. Afhankelijk van de wens van de opdrachtgever houdt IZI in de aanpak rekening met verschillende diversiteitskenmerken zoals bijvoorbeeld leeftijd, geslacht, cultuur (etniciteit), seksuele oriëntatie en gezondheid.  

IZI biedt op gebied van D&I onder andere een D&I-quickscan, consultancy op het gebied van inclusieve marketing en/of communicatie, training en/of coaching van management & professionals op gebied van diversiteit en inclusie, ontwerp, implementatie en optimalisatie van D&I-strategie, beleid en processen, en nog veel meer. Afhankelijk van de doelgroep (management, staf, P&O adviseurs, etc.) maakt IZI trainingen op maat.  

Meer informatie
Website: www.izi-solutions.com
Emailadres: info[at]izi-solutions.com

 

Training: Queering Museum Access 
Wat is queering? In de context van deze training betekent het dat we met een ander perspectief kijken naar alledaagse interacties in het museum en gezamenlijk tot een nieuw begrip van inclusie komen. Door middel van oefeningen om empathie te ontwikkelen en het toepassen van een queer framework op de dynamiek van interacties in het museum, wil trainer Claire O’Brien museummedewerkers empoweren om een betekenisvol gesprek aan te gaan over toegankelijkheid in musea, safe spaces te creëren en om vertrouwen te ontwikkelen in hun vermogen om iedereen zich welkom te laten voelen in het museum.

Meer informatie
Emailadres: queeringcurriculum[at]gmail.com
 

Training: Constituent approaches
In deze training deelt Olle Lundin, Constituent Conservator bij het Van Abbemuseum, inzichten over de mogelijkheden van de ‘constituent working method’ voor musea. Wie heeft macht in de instelling? Enkele musea zijn gestart met een ‘constituent working method’ om het gebruik van culturele instellingen te veranderen. Uit wie bestaat het museale team van curatoren, educatoren of rondleiders? Door verschillende ‘constituencies’ in je lokale omgeving te benaderen en hun visies en behoeften een platform te bieden is het mogelijk om de manier waarop het museum wordt gebruikt en het doel hiervan te veranderen. Wie voelt zich nu betrokken bij jouw instelling? Wie wil je graag betrekken? Wat hoop je hiermee te bereiken? Hoe bereid is jouw instelling om dit werk te doen?

Meer informatie
Emailadres: info[at]ollehello.com