Waarom inclusie?

In een inclusieve omgeving voelt iedereen zich erkend en herkend. Maar in de maatschappij zien we vaak dezelfde types terug. De norm wordt veel herhaald: kijk maar naar de mensen in advertenties. Deze hebben meestal eenzelfde ‘perfect’ uiterlijk, dezelfde culturele en sociale achtergrond. Ze hebben geen beperkingen en geen financiële problemen.

Maar in Nederland bestaan zoveel mensen die afwijken van die norm. Vanwege hun beperking, hun seksuele geaardheid, hun culturele achtergrond, hun financiële situatie, hun familiesamenstelling en ga zo maar door.
Herkennen deze mensen zich in het personeel, publiek en programma-aanbod van jouw instelling? En het publiek van de toekomst? Hoe future proof is een exclusief theater of museum, wanneer we trends als vergrijzing en globalisering meewegen?

Bekijk voor de inclusieve basics ook onze animatie.

Bezoeker tentoonstelling STedelijk Museum Amsterdam

Inclusie is een proces

Het proces richting een meer inclusieve cultuursector is allang begonnen. Veel culturele instellingen zijn projecten gestart of hebben programma’s gemaakt waarbij ze nieuwe doelgroepen aanspraken, vaak samen met die gemeenschappen. Zo’n inclusief project kan werken als een vliegwiel binnen je organisatie: door met doelgroepen samen te werken creëer je een meer open sfeer binnen de culturele instelling.

Op deze site vind je inspirerende cases uit de sector – nationaal, internationaal en regionaal.

Inclusie doe je niet alleen

Inclusie is niet ingewikkeld, maar alle begin is moeilijk. STUDIO i wil handvatten bieden bij het proces dat veel culturele instellingen aangaan, richting een meer inclusieve cultuursector.

We gaan er hierbij niet vanuit zelf alle kennis in huis te hebben. Voor het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum in Eindhoven geldt ook: inclusie is een proces waar we middenin zitten. Daarom werken we samen met de sector en met partners die specialistische kennis en ervaring hebben.

 

Bezoekers bekijken tentoonstelling Studio Drift, Stedelijk Museum Amsterdam
Bezoeker staat met Virtual Reallitybril in tentoonstelling, Stedelijk Museum Amsterdam

Wees het vliegwiel

Mis je iets op deze site? Wil je anderszins een bijdrage leveren aan de doelstellingen van STUDIO i?

Neem dan contact met ons op.

Bekijk wat STUDIO i doet

Wij hebben  de overtuiging dat musea toegankelijk moeten zijn voor iedereen – ongeacht culturele en maatschappelijke achtergrond, gender of beperking, in welke vorm dan ook – hebben wij de afgelopen jaren innovatieve programma’s ontwikkeld voor mensen voor wie museumbezoek niet vanzelfsprekend is.

Instructie video voor gebruik ReadSpeaker