Kaft publicatie Wat je ziet, ben je zelf. In verschillende tinten groen met witte en oranje tekst. In het midden staat de titel, met daaronder de titel ondersteboven gespiegeld.
Ontwerp: Taluut Utrecht

De drie essays in deze STUDIO i-uitgave willen de complexiteit achter het vak Rondleiden laten zien. De museumrondleider bevindt zich in een grijs gebied: in een gesprek moet diegene zowel de inclusieve, verwelkomende visie als (exclusieve) regels en gewoonten van het museum overbrengen op bezoekers met allerlei achtergronden en ideeën. Hoe kunnen we, in zulke gesprekken, een diversiteit aan museumbezoekers betrekken bij collectievoorwerpen? En welke ‘fouten’ kunnen we daarbij voorkomen?

Daarnaast legt Stefanie van Gemert begrippen uit die al enkele jaren de ronde doen in de cultuursector. Concepten uit de postkoloniale theorie die ten grondslag liggen aan de decolonize-beweging: een beweging die koloniale valkuilen wil voorkomen en de dominante westerse blik in de sector wil bevragen en verruimen. Waarom wordt er in musea de laatste jaren vaak verwezen naar het koloniale verleden? En waarom is kennis van postkoloniale begrippen relevant voor elk museum?