De Fair Practice Code is een gedragscode voor ondernemen en werken in kunst, cultuur en creatieve industrie op basis van vijf kernwaarden: solidariteit, diversiteit, vertrouwen, duurzaamheid en transparantie. De code nodigt uit tot kritische reflectie en biedt een handreiking voor hoe de sector samen tot een toekomstbestendige arbeidsmarkt en beroepspraktijk komt. Hij functioneert als een paraplu voor regelingen en richtlijnen ter verbetering van het verdienvermogen en ontwikkelingsperspectieven voor werkenden in de culturele en creatieve sector. Ook spoort de code aan om deze, waar nog niet aanwezig, te ontwikkelen.

Fair Pay, Fair Share, Fair Chain

Deze code nodigt uit om gezamenlijk verantwoordelijkheid te nemen voor een Fair Chain, waarin kunstenaars en creatieven, maar ook mogelijkmakers van kunst en cultuur een Fair Share en Fair Pay toekomt van de waarde van hun vakmanschap, zeggingskracht en uniciteit in de samenleving. Dat wil zeggen dat iedereen onder eerlijke omstandigheden werkt en tegen een redelijke vergoeding. Dat ieder bewust is van zijn plek in de keten, verantwoordelijkheid neemt en solidair is met andere werkenden in het veld.

De Fair Practice Code is opgesteld door een brede vertegenwoordiging van culturele en creatieve professionals en vormt een aanvulling op de Governance Code Cultuur en Code Culturele Diversiteit.

Op de website van de Fair Practice Code staat een overzicht van tools om zelf aan de slag te gaan met de code, zoals Honorariumrichtlijnen en rekentools voor werkenden en een online quickscan,

Klik hier om de code te lezen. Klik hier om naar de website van de Fair Practice Code te gaan.