De Code Diversiteit en Inclusie is een gedragscode voor de culturele sector om
integraal op het terrein van het Personeel, Publiek, Programma en Partners
vaardigheden en beleid te ontwikkelen.

Als handreiking biedt de Code Diversiteit & Inclusie een gevarieerd palet aan van
organisaties die de cultuursector op het gebied van Diversiteit & Inclusie (D&I) kunnen
ondersteunen. Op deze lijst staan organisaties die op het terrein van D&I met succes al
de nodige mijlen hebben gemaakt en bekend zijn met de cultuursector en/of non profit
sector.

Deze handreiking is een eerste aanzet met een gevarieerd palet aan aanbieders,
zonder de pretentie te hebben hiermee een complete en alomvattende lijst te
presenteren.