Tijdens het eerste projectjaar kwam het STUDIO i team er al snel achter dat ‘inclusie’ geen eenvoudig en eenduidig begrip is. Het team sprak dit jaar met veel, diverse museummedewerkers. Iedereen was betrokken bij inclusie en hoopte op meer inclusieve musea in de toekomst; iedereen wilde een meer inclusieve sector met diverse bezoekers, personeel en programma’s. Maar wat betekent ‘inclusie’ nu precies? (Nynke heeft het over ‘inclusiviteit’.) Vaak praten we met elkaar over inclusiviteit vanuit onze eigen visie en invalshoeken, en dat zorgt voor spraakverwarring.

Met Onder woorden brengen biedt Nynke de museumsector een Nederlands jargon om het gesprek over inclusiviteit aan te gaan. Ze laat zien dat inclusie een weloverwogen keuze is: door woorden als ‘diversiteit’ en ‘toegankelijkheid’ binnen de organisatie te overdenken en te toetsen aan de huidige en ideale situatie, maken we een eerste aanzet richting inclusiviteit. Onder woorden brengen is dus, allereerst, een goed begin.