STUDIO i is een platform voor inclusieve cultuur, een initiatief van het Stedelijk Museum Amsterdam en het Van Abbemuseum te Eindhoven. De missie van STUDIO i is om een duurzame impuls te geven aan de toegankelijkheid en inclusie binnen het culturele veld. Eind 2019 verscheen de Code Diversiteit en Inclusie. Dit is een gedragscode van, voor en door de Nederlandse culturele en creatieve sector over diversiteit en inclusie. Het doel van de code is dat de culturele en creatieve sector de brede diversiteit van de Nederlandse samenleving representeert. De sector moet gelijkwaardig toegankelijk zijn voor ieder en: als maker, producent, werkende en publiek. Zo wordt de sector van iedereen. De missie van STUDIO i en deze code zijn daarmee nauw met elkaar verbonden.

De Code Diversiteit en Inclusie biedt de culturele en creatieve sector handvatten om inclusiever en toegankelijk te worden. Een belangrijke stap die de Code aanraadt is om te monitoren en te evalueren of het plan van aanpak van organisaties om inclusiever te worden werkt. “Bepaal wie binnen jouw organisatie toeziet op de voortgang en resultaten en hoe je daar verantwoording over aflegt. “Sharing is caring” staat op de website van de code. Maar voor veel partijen in de culturele en creatieve sector is dat juist het probleem: zij weten echter niet hoe ze dit aan moeten pakken. STUDIO i wil hier handvatten voor bieden. Daarom liet STUDIO i door Impact Centre Erasmus onderzoeken hoe culturele organisaties de mate van inclusie en toegankelijkheid kunnen meten, evenals het effect van de inclusieve koers die culturele organisaties varen.

De resultaten kunnen culturele organisaties helpen bij het optimaliseren van de inclusieve koers. Dit rapport is dan ook specifiek gericht op de medewerkers van culturele organisaties die verantwoordelijk zijn voor het implementeren, stimuleren en monitoren van inclusie. Hierbij kun je denken aan directie, HR managers of inclusiemedewerkers.