Kaft 'A Queer Glossary'

Wat is queer?

Deze woordenlijst is een hulpmiddel om queer issues bespreekbaar te maken en vormt een eerste ontmoeting met de daarbij behorende relevante terminologie.

Queering the Collection

Het Van Abbemuseum streeft er op verschillende manieren naar om steeds inclusiever te worden. Queering kan worden gezien als één van deze methodes. Vaak wordt aangenomen dat queering alleen onderwerpen rondom LHBTIQ+kwesties bespreekt en homoseksualiteit in de kunst onderzoekt. Hoewel dat een belangrijke pijler is van de methode, gaat queering nog een stap verder. Vooral het tegendraadse, het onverwachte en het fluïde in identiteit, seksualiteit en politiek staan in het proces centraal. Queering ziet seksualiteit als iets vloeibaars, en verwerpt daarbij de algemene categorieën en standaarden. Met Queering the Collection draagt het Van Abbemuseum bij aan de zichtbaarheid van LHBTIQ-erfgoed in de kunst en worden handvatten gegeven om kennis te vergaren en hiermee te experimenteren.

Alice Venir en Olle Lundin