Hoe kan het Van Gogh Museum relevanter worden voor Amsterdamse jongeren met een biculturele achtergrond? Deze vraag staat centraal in het vierjarige leertraject Van Gogh verbindt.

De maatschappij verandert; er komen nieuwe publieksgroepen bij, die minder vanzelfsprekend het museum bezoeken en die het museum nog niet goed kent. Om relevant te blijven voor een breed publiek richt het inclusiviteitsbeleid van het museum zich op jeugd en jonge Amsterdammers, maar ook op mensen met een fysieke beperking en kwetsbare ouderen.

Samen met jonge Amsterdammers van 18 tot 30 jaar, de Beeldbrekers, ontwikkelt het museum in vier jaar tijd veertig activiteiten om te onderzoeken hoe het museum relevant kan worden voor jongeren met een biculturele achtergrond.

In 2018 was de tentoonstelling Gauguin & Laval op Martinique aanleiding om kunstwerken niet alleen vanuit hun kunsthistorische perspectief te bekijken, maar ook de koloniale context waarbinnen deze werken zijn gemaakt te bespreken. Dit gebeurde in samenwerking met de Beeldbrekers. Over de resultaten van dit project verscheen de publicatie: New ways of looking. Adapting practices for a culturally diverse population.

Het artikel is geschreven door Marthe de Vet (Hoofd Educatie & Interpretatie), Ann Blokland, (Senior Curator Educatie) en Martin van Engel (Programmamanager Van Gogh Verbindt) en werd in 2019 gepubliceerd in het magazine Engage 42: Ethics and Activism, geredigeerd door Barbara Dougan.

Klik hier om de website van het Van Gogh Museum te bezoeken, waar meer onderzoeken naar het project Van Gogh Verbindt zijn in te zien.