Het Van Abbemuseum wil inclusiviteit in de organisatie verankeren. Zo is het museum medeinitiatiefnemer van STUDIO i, een platform voor inclusieve cultuur. In de visie van het Van Abbemuseum zijn kernwoorden als ‘tegendraads, inclusief en holistisch’ opgenomen. Daar wordt nu uiting aan gegeven door te inventariseren of de ontwikkeling van een stadsraad kan helpen het museum en haar collectie inclusiever te maken. Het verkennen van de mogelijkheden voor een stadsraad is een van de projecten onder de paraplu inclusie die Van Abbemuseum financiert met de subsidiegever Outset group.

Het Van Abbemuseum verzocht het Impact Centre Erasmus om in kaart te brengen hoe ze hun stadsraad op een duurzame manier kunnen vormgeven, zodat het museum ook daadwerkelijk inclusiever kan worden met behulp van de input van deze stadsraad. Wat is ervoor nodig om zo’n stadsraad echt goed te laten functioneren? Wie moeten er plaatsnemen in de stadsraad? Wat is de taak van de Stadsraad? Hoe betrek je als organisatie je stakeholders in besluitvorming om inclusie en diversiteit te stimuleren? Is het mogelijk de adviezen van een stadsraad op een duurzame manier te borgen/verankeren in een organisatie?