Ontwerp: bregsch

Het Van Abbemuseum wil er voor iedereen zijn. Het vertelt en verzamelt verhalen die kunst verbinden aan de wereld om ons heen. Maar wie goed kijkt, ziet dat deze verhalen meestal worden verteld door één groep mensen: de medewerkers van het museum. Zij zijn vaak wit, hoogopgeleid en boven de veertig en vormen daarmee geen goede afspiegeling van de samenleving. Toch maakt deze kleine groep wel het programma voor de hele samenleving. Is het museum echt voor iedereen? En gaan de verhalen die het museum vertelt en verzamelt daadwerkelijk over de wereld om ons heen?

Het Van Abbemuseum vindt dat een grotere, meerstemmige groep mensen de ruimte moet krijgen verhalen te vertellen. Daarom begon het museum in 2017 met de Werksalon. Een driejarig programma waarin het museum samen met een aantal groepen uit de stad Eindhoven onderzoekt hoe de verhalen en perspectieven die nu nog niet worden gedeeld, een plek kunnen krijgen in het museum. Zo wordt het museum leuker, interessanter en herkenbaarder voor meer mensen.

In 2020 evalueerde het museum samen met de deelnemers het project. Als resultaat van deze evaluatie maakte het museum een publicatie waarin wordt teruggeblikt op twee jaar Werksalon in het Van Abbemuseum. Daarnaast wordt er stilgestaan bij het ontstaan ervan. Wat bracht het museum tot deze manier van samenwerken met de stad?

Klik hier om de publicatie De stad in het museum. Terugblik op twee jaar Werksalon in het Van Abbemuseum te downloaden.