Deze zine is zowel een reflectie op het proces van het maken van de tentoonstelling Heden van het slavernijverleden in het Tropenmuseum en op de samenwerking waarmee het tot stand is gekomen. De partners waarmee het museum heeft samengewerkt zijn voor deze zine uitgenodigd om hun kritische reflectie te geven op zowel het proces als het resultaat. Het Tropenmuseum heeft hen uitgenodigd om vrij en open te schrijven over hun ervaringen en erkent daarmee, zoals Ivan Karp suggereert, dat “collaboration is an opportunity to fail in the most splendid way”. Het is niet de intentie van het museum geweest om in te grijpen, om de content van de artikelen en de ideeën van de partners te redigeren. Het Tropenmuseum wilde verkennen of de eindresultaten van het proces verschilden van waar ze op hoopten. Hoe was het om samen te werken binnen institutionele grenzen? Staan de partners achter het resultaat van het project? Hoe kan de samenwerking als praktijk verbeterd worden?