Foto: Brenda Roos, Van Gogh Museum

In 2015 hebben Foam Fotografiemuseum Amsterdam en Wat Telt! – expertisecentrum voor inclusie van doven en slechthorenden – het Musea in Gebaren programma opgezet. Met dit programma willen ze een toegankelijker cultureel aanbod en meer werkgelegenheid voor doven en slechthorenden organiseren. Musea in Gebaren wil een structureel aanbod voor doven en slechthorenden in hun eigen taal realiseren. 

Musea in Gebaren heeft twee keer een opleidingstraject uitgevoerd waarin ze in totaal 26 dove deelnemers hebben opgeleid tot dove museumgids. De opleiding duurt vier maanden waarin zij kennismaken met de theorie en praktijk van het rondleiden. Dove museumgidsen hebben een extra taak tijdens het rondleiden, namelijk een vertaalslag maken van de informatie in de Nederlandse tekst naar de Nederlandse Gebarentaal, en de informatie vanuit een ‘horende’ cultuur naar de ‘dovencultuur’. Na het behalen van de certificaat ‘Musea in Gebaren museumgids’ worden ze gekoppeld aan één of meerdere musea waar zij verder ingewerkt worden op de inhoud van de tentoonstelling(en). Inmiddels zijn er 18 professionele dove museumgidsen actief in 15 deelnemende musea in Nederland (juli 2020).

Musea in Gebaren verzorgt de promotie van de rondleidingen en activiteiten in Nederlandse Gebarentaal (NGT) via hun social-media kanalen (Facebook-link + Instagram link invoegen?). Er is jaarlijks een platformbijeenkomst waar de deelnemende musea ervaringen uitwisselen. Twee keer in het jaar wordt er een nascholing georganiseerd voor de dove museumgidsen die geen vooropleiding in de kunst(geschiedenis) hebben. Op deze manier wil Musea in Gebaren de kwaliteit van de dove museumgidsen en de rondleidingen in NGT blijven ontwikkelen. Daarnaast houdt Musea in Gebaren zich ook bezig met het ontwikkelen van het museumlexicon in NGT en de trainingen van de tolken NGT die komen (stem) tolken bij de rondleidingen en het inwerken van de dove museumgidsen. 

Musea in Gebaren telt momenteel 15 deelnemende musea die met regelmaat rondleidingen in Nederlandse Gebarentaal aanbieden en zich inzetten voor de empowerment van de dove en slechthorende gemeenschap.

Musea in Gebaren is van 2015-2018 ondersteund door NSGK (de Nederlandse Stichting voor het Gehandicapte Kind) en het Revalidatiefonds. Sinds 2019 voert Wat Telt! het Musea in Gebaren programma uit. 

Blijf op de hoogte via  www.museaingebaren.com en www.wattelt.org