Bekijk hier de film waarin het museum samen met een deelnemer terugblikt op de Werksalon. De film is gemaakt door Lidewij Meijer van Jumping Jackdaw.

Het Van Abbemuseum wil er voor iedereen zijn. Het vertelt en verzamelt verhalen die kunst verbinden aan de wereld om ons heen. Maar wie goed kijkt, ziet dat deze verhalen meestal worden verteld door één groep mensen: de medewerkers van het museum. Zij zijn vaak wit, hoogopgeleid en boven de veertig en vormen daarmee geen goede afspiegeling van de samenleving. Toch maakt deze kleine groep wel het programma voor de hele samenleving. Is het museum echt voor iedereen? En gaan de verhalen die het museum vertelt en verzamelt daadwerkelijk over de wereld om ons heen?

Het Van Abbemuseum vindt dat een grotere, meerstemmige groep mensen de ruimte moet krijgen verhalen te vertellen. Daarom begon het museum in 2017 met de Werksalon. Een driejarig programma waarin het museum samen met een aantal groepen uit de stad Eindhoven onderzoekt hoe de verhalen en perspectieven die nu nog niet worden gedeeld, een plek kunnen krijgen in het museum. Zo wordt het museum leuker, interessanter en herkenbaarder voor meer mensen.

'Blend, Behave, Belong', workshop gegeven door de Internationalocals bij een interactief kunstwerk van kunstenaar Franz Erhard Walther, Van Abbemuseum, 2018. Foto: Diewke van den Heuvel

Werkwijze______________________________

Ieder seizoen nodigt het museum een aantal Eindhovense groepen uit in het museum. Samen met hen werkt het museum in een jaar tijd toe naar een interventie; elke groep ontwikkelt zijn verhaal en voegt dit toe aan de collectiepresentatie. Tijdens de gezamenlijke bijeenkomsten worden er de volgende stappen genomen:

1. Het bedenken van een thema dat de groepsleden samen op de agenda willen zetten.
2. Het inrichten van een kleine presentatie in de Werksalon met beelden en objecten die het thema uitdragen.
3. Het maken van een banier met zelfbedachte slogan of zelf gekozen quote. Het resultaat is te zien in de collectiepresentatie The Way Beyond Art.
4. Het bedenken, opzetten en uitvoeren van een aanpassing in diezelfde collectiepresentatie.

Foto gemaakt tijdens 'Eind(je) feest', de feestelijke afsluiting van het eerste Werksalon-seizoen. Workshop 'Learning with Queer artists' van Luca Soudant. Foto: Diewke van den Heuvel

Missie en visie__________________________

De Werksalon kun je zien als een laboratorium; het is een plek waar het museum experimenteert en waar nieuwe inzichten worden opgedaan. Deze inzichten worden gebruikt om van het museum een plek te maken die voor iedereen toegankelijk is – ongeacht je achtergrond, levensbeschouwing, gezondheid, leeftijd of gender.

Evaluatie________________________________

In 2020 evalueerde het museum samen met de deelnemers het project. Als resultaat van deze evaluatie maakte het museum een publicatie waarin wordt teruggeblikt op twee jaar Werksalon in het Van Abbemuseum. Daarnaast wordt er stilgestaan bij het ontstaan ervan. Wat bracht het museum tot deze manier van samenwerken met de stad?

Klik hier om de publicatie te downloaden.