Still uit de animatie van STUDIO i. Deze toont allerlei oop het oog verschillende mensen.

Aanbod

Deze trainingen zijn samen met onze partners ontwikkeld en richten zich, onder andere, op bezoekers met dementie, bezoekers met visuele beperkingen of op slechthorende en dove bezoekers. De trainingen creëren bewustzijn rondom de behoeften van deze doelgroepen en trainen medewerkers in bewezen methoden.

De trainingsmodules variëren van pakket XS tot XL en kunnen aangepast worden aan specifieke vragen en behoeften. Hieronder krijg je een idee van de mogelijkheden. Heb je een vraag? Neem dan contact op met Inez Blanca van der Scheer.

Trainingsmodules

XS

Inspiratiesessie

Middels een presentatie zetten we inclusie op de interne kaart en gaan we in op do’s & don’ts in de omgang met de doelgroep.

Voor iedereen binnen het museum die met het thema te maken krijgt.

 1. Inspiratiesessie 1
 2. Inspiratiesessie 2
 3. Trainingsdag 1
 4. Trainingsdag 2
 5. Begeleiding pilots
S

Inspiratiesessie en een hands-on sessie 

De presentatie wordt opgevolgd door een ervaringssessie bestaande uit een demonstratierondleiding, introductie met de methodiek en een opdracht.

Voor de afdeling die het programma gaat dragen en/ of ontwikkelen.

 1. Inspiratiesessie 1
 2. Inspiratiesessie 2
 3. Trainingsdag 1
 4. Trainingsdag 2
 5. Begeleiding pilots
M

Trainingsdag

Na een eerste kennismaking met de doelgroep, wordt er op trainingsdag 2 een vertaalslag gemaakt van theorie naar de praktijk. Deelnemers bereiden een training voor en oefenen op elkaar.

Voor de afdeling die het programma gaat dragen en/ of ontwikkelen, inclusief de projectverantwoordelijke(n) van het afnemende museum.

 1. Inspiratiesessie 1
 2. Inspiratiesessie 2
 3. Trainingsdag 1
 4. Trainingsdag 2
 5. Begeleiding pilots
L

Terugkomdag

Deze module richt zich op de specifieke behoeftes van de doelgroep, het eigenmaken van de methode, afstemmen van de onderlinge samenwerking en het schetsen van de kaders van toekomstige programma’s.

Voor de afdeling die het programma gaat dragen en/ of ontwikkelen, inclusief de projectverantwoordelijke(n) van het afnemende museum.

 1. Inspiratiesessie 1
 2. Inspiratiesessie 2
 3. Trainingsdag 1
 4. Trainingsdag 2
 5. Begeleiding pilots
XL

Pilotrondleidingen 

De meest uitgebreide module ondersteunt musea die niet alleen kennis willen maken met de doelgroep, maar ook een duurzame relatie met hen wensen op te bouwen middels het aanbieden van structurele inclusieve rondleidingen en/of programma’s. De pilot wordt in afstemming met het afnemende museum vormgegeven.

Voor iedereen binnen het museum die met het thema te maken krijgt.

 1. Inspiratiesessie 1
 2. Inspiratiesessie 2
 3. Trainingsdag 1
 4. Trainingsdag 2
 5. Begeleiding pilots

Trainingsmodules worden aangeboden voor de volgende doelgroepen:

 • Bezoekers met dementie, alzheimer en hun dierbaren
 • Bezoekers die blind of slechtziend zijn
 • Bezoekers die doof of slechthorend zijn
 • Bezoekers met afasie
 • Bezoekers met autisme, nah en andere prikkelverwerkingsstoornissen

Boek een training!