Integratie voortbrengen terwijl verschillen worden erkend is een van de grootste uitdagingen voor hedendaagse musea wereldwijd. Instellingen moeten de verhouding tussen hun collecties en de betrokkenheid van een (nieuw en divers) publiek op alle niveaus opnieuw uitvinden. Als reactie op deze uitdaging zien we een verschuiving in het museummodel, zowel theoretisch en institutioneel, van het museum als een plaats van autoriteit naar het post-museum als een plaats van wederkerigheid.

In de achtste editie van Stedelijk Studies komen we twee hoofdlijnen tegen: één richt zich op de verschillende rollen die worden gegeven aan of genomen door het publiek, terwijl de andere zich concentreert op de impact van het postkoloniale denken en het globale milieu op institutionele samenwerkingen.